Administrativo

Administrativo

Brindamos asesoramento na tramitación e resolución de todo tipo de expedientes e recursos nos que interveñan entes públicos, xa sexa a administración xeral do Estado, comunidades autónomas, deputacións provinciais ou municipios.

Desde Vento Abogados & Asesores elaboramos toda a documentación que requiren os procedementos coa Administración e tomamos parte activa na dirección xurídica de recursos administrativos e contencioso-administrativos coas máximas garantías de solvencia e experiencia.

Somos especialistas en Urbanismo, cunha experiencia contrastada no asesoramento a administracións públicas, promotores e colectivos de afectados. Participamos na redacción de plans urbanísticos en concellos de máis de 250.000 habitantes, plans especiais e sectoriais e desenvolvementos inmobiliarios de importancia e transcendencia social.

Contamos cunha gran experiencia en administración local onde asesoramos concellos de modo recorrente.

Servizos

  • Urbanismo
  • Contratación Pública
  • Función Pública
  • Expropiacións
  • Administración Local
  • Elaboración de normas e documentos para procedementos contencioso-administrativos
  • Asesoramiento xurídico en dictámenes e estudos

Responsable de área

Carlos Hernández López
Carlos Hernández López

Equipo

Elena Díaz Valverde

Santiago Nandín Vila

Vento A Coruña
c/ Fonseca 6 – 4º
Vento Vigo – Avogados
Paseo de Alfonso XII, 35
36202 Vigo
+34 986 443 426
Vento Vigo – Asesores
Avda. García Barbón, 30 – 1 Iz
36201 Vigo
+34 986 434 649