Bancario e recuperaciones

Bancario e Recuperacións

Durante moitos anos asesoramos con éxito a entidades bancarias en ámbitos tan diversos como a recuperación xudicial de créditos bancarios, a defensa procesual fronte a demandas de clientes ou debedores e a depuración de activos inmobiliarios.

Contamos para isto cun equipo de avogados especializado en todo tipo de procesos xudiciais, que ten un amplo coñecemento da problemática xurídica nesta área do dereito.

Servizos

  • Execucións hipotecarias
  • Xuízos cambiarios, monitorios, declarativos, ordinarios e verbais
  • Nulidade de cláusulas e condicións contratación
  • Regularización de inmobles
  • Intervención en todo tipo de procesos xudiciais

Responsable de área

Iñaki Pérez Moreno

Equipo

Alfonso González Pardo
Clara de Llano Filgueira
Clara de Llano Filgueira
María Jesús Varela Varela
María Caruncho Martín
Sandra Rodríguez Carreira
Vento A Coruña
c/ Fonseca 6 – 4º
Vento Vigo – Avogados
Paseo de Alfonso XII, 35
36202 Vigo
+34 986 443 426
Vento Vigo – Asesores
Avda. García Barbón, 30 – 1 Iz
36201 Vigo
+34 986 434 649