Dereito concursal

Dereito concursal

A área Concursal de Vento Abogados & Asesores conta cun equipo formado por avogados e economistas especializados no tratamento de crises empresariais, procesos de restructuración e procedementos xudiciais de insolvencia.

A gran experiencia atesourada polos nosos profesionais, froito da súa intervención en máis de 150 procedementos concursais, permítelles afrontar con garantías as situacións máis complexas, incluídas as crises que afectan os grupos de sociedades ou os casos en que é necesario transmitir as unidades produtivas en funcionamento como fórmula de continuidade empresarial cando non é posible viabilizar a actividade desenvolta e a concursada vese abocada á liquidación.

O alto grao de especialización dos nosos profesionais traduciuse nos últimos anos en numerosas designacións para exercer o cargo de administradores concursais e administradores xudiciais de compañías e grupos de sociedades en crises; en invitacións a participar como relatoras en congresos, xornadas e actividades docentes relacionadas co Dereito concursal; na publicación de artigos e libros sobre esta materia; ou na súa inclusión nos directorios legais que anualmente recoñecen o labor dos mellores especialistas no ámbito do Dereito de insolvencias.

Os nosos servizos focalízanse en procurar o mellor apoio en:

Reestruturacións societarias individuais e de grupo

  • Refinanciamento e reestruturación de débeda
  • Asesoramento na fase preconcursal
  • Negociación con entidades financeiras
  • Asesoramento ao debedor para a solicitude do seu concurso de acredores
  • Elaboración de propostas de convenio e plans de viabilidade
  • Asesoramento para a obtención da remisión do pasivo insatisfeito
  • Asistencia letrada en pezas de cualificación concursal e outras incidentes
  • Adquisicións e vendas de unidades produtivas
  • Asesoramento en investimentos en compañías con dificultades financeiras

Responsables de área

Isaías González García
Isaías González García
Pedro Moreno Vázquez

Equipo

David Castro Gómez
Irene Deus Bouzas
Manuel Miguens Pardal
María del Carmen Pita Sánchez
Noelia Barranco Mañanet
Ramón Santiago Paz Lamela
Ramón Santiago Paz Lamela
David Castro Gómez
Irene Deus Bouzas
Manuel Miguens Pardal
María del Carmen Pita Sánchez
Noelia Barranco Mañanet
Ramón Santiago Paz Lamela
Ramón Santiago Paz Lamela
Vento A Coruña
c/ Fonseca 6 – 4º
Vento Vigo – Avogados
Paseo de Alfonso XII, 35
36202 Vigo
+34 986 443 426
Vento Vigo – Asesores
Avda. García Barbón, 30 – 1 Iz
36201 Vigo
+34 986 434 649