Equipo

Equipo

Sonia Bande Iglesias
Socia

Avogada
Colexiada 3638
A Coruña

Catarina Capeáns Amenedo
Socia
Juan C. Carrera Arias
Socio
Santiago Carrera Morodo
Socio

Avogado
Colexiado 4584
A Coruña

Tomás Dapena Carabel
Socio

Avogado
Colexiado 6126
A Coruña

Isaías González García
Socio
Antonio Arsenio Iglesias Vázquez

Avogado
Colexiado 1617
A Coruña

Antonio A. Iglesias Vázquez
Socio

Avogado
Colexiado 928
Vigo

Alberto Martín Menor
Socio

Avogado
Colexiado 3829
A Coruña

Pedro Moreno Vázquez
Socio

Avogado
Colexiado 469
Vigo

Matías Movilla García
Socio

Avogado
Colexiado 3491
A Coruña

Iñaki Pérez Moreno
Socio
Adriana Antelo Calvete
Alberto Vázquez Nuñez

Avogada
Colexiada 38991
Barcelona

Ana Viñas Lema
Ana Corral Rodríguez

Avogada
Colexiada 4473
A Coruña

Arancha López Rey

Avogada
Colexiada 1920
A Coruña

Begoña Blanco–Rajoy Sánchez
Begoña Prestes Rouco
Bosco Pena Sueiro

Avogada
Colexiada 1650
A Coruña

Cani Jove Vidal

Avogado
Colexiado 568
A Coruña

Carlos Hernández López
Carmela Loureiro Méndez
Carmen Ramírez Díaz
Ceferino Vilas Merelas
Celia Mariño Trigo
César Anechina Del Monte

Avogada
Colexiada 6009
A Coruña

Clara de Llano Filgueira
Cristina Anido Varela
Cuca Puente Cañas
Daniel Quintián Regueiro
David Castro Gómez
David Fernández Outón
David Jove Vidal

Avogada
Colexiada 3030
A Coruña

Elena Díaz Valverde
Estefanía Cancela Viña
Eva María Bernal Rojas
Eva María Domínguez Fenández
Francisco Antas Pérez
Gloria Matamoros Mota

Avogada
Colexiada 4654
A Coruña

Gloria Pire Castaño

Avogado
Colexiado 1992
Vigo

Ignacio E. Alén Hermida

Avogado
Colexiado 6359
A Coruña

Ignacio López Bustabad
Inmaculada Mantiñan García

Avogada
Colexiada 6332
A Coruña

Irene Deus Bouzas
Irene Rodríguez Faraldo
Isabel Cambón Muñiz
Isabel Rego Caridad​

Avogado
Colexiado 2477
Vigo

Javier de Cominges Cáceres
Jorge Morandeira Rodríguez​
Laura Gómez Mourón​
Laura López Peral
Lucía Espido Sánchez​

Avogado
Colexiado 6103
A Coruña

Manuel Miguens Pardal
María Gramary Fernández
María Jesús Pérez Iglesias
María Jesús Varela Varela
María José Regueiro Ríos
María Lema Martínez​
María del Carmen Pita Sánchez
Mariné Liñeira Mosquera
Mario Gestal Zas
Marisa Gurruchaga Vilar​
Marta Vilariño Rouco
Mercedes Correa Bescansa
Miriam Puente Pérez
Mónica Regueira López
Natalia Rodríguez Riobóo
Natalia Rodríguez Riobóo​
Nicolás Millán Muñoz
Nuria García Bouzada
Paloma García Ramos
Patricia Aradas García de Longoria

Abogada
Colegiada 5507
A Coruña

Patricia Fernández Tobío
Paula Chao Lago​
Paula Villamisar Varela
Pilar Jove Vidal

Avogado
Colexiado 4526
A Coruña

Ramón Santiago Paz Lamela
Rebeca Seoane García
Sandra Amor Raposo

Avogado
Colexiado 2016
Vigo

Santiago Nandín Vila

Avogada
Colexiada 6139
A Coruña

Sara Sendón Savva
Silvia García Gómez

Avogada
Colexiada 2772
Vigo

Victoria Picatoste Bobillo
Yalaisa Lombán Fernández
Yolanda Rey Morales

Avogada
Colexiada 5373
A Coruña

Zaida Pérez López​