Fiscal e Tributario

Tributario e Contabilidade

No ordenamento xurídico tributario resulta tan importante optimizar a factura fiscal da empresa como previr determinadas situacións, que, se non se xestionan da forma adecuada, poden chegar a converterse en irreversibles. O equipo de Tributario e Contabilidade, ademais de facerlle cumprir con todas obrigacións materiais e formais derivadas do desenvolvemento da actividade, asesoraralle, en coordinación con outros departamentos do despacho, na planificación integral da súa estratexia empresarial.

En Vento Abogados & Asesores contamos cun equipo especializado na resolución de conflitos de natureza tributaria, que lle ofrecerá un asesoramento fiscal en todo tipo de procedementos tributarios.

A nosa dilatada experiencia como peritos económicos e, sobre todo, en resolución de situacións de insolvencia e reestruturación empresarial, outórgannos un profundo coñecemento plurisectorial.

Servizos

  • Planificación fiscal
  • Xestión integral do patrimonio
  • Tributación e impostos
  • Asistencia letrada

Responsables de área

Sonia Bande Iglesias
Juan C. Carrera Arias
Santiago Carrera Morodo
Isaías González García

Equipo

Adriana Antelo Calvete
Alberto Vázquez Núñez
Carmen Ramírez Díaz
Ceferino Vilas Merelas
David Fernández Outón
Eva María Domínguez Fenández
Inmaculada Mantiñan García
Lucía Espido Sánchez
Mariné Liñeira Mosquera
Mario Gestal Zas
María Jesús Pérez Iglesias
Mónica Regueira López
Natalia Rodríguez Riobóo
Nicolás Millán Muñoz
Sandra Amor Raposo
Adriana Antelo Calvete
Alberto Vázquez Núñez
Carmen Ramírez Díaz
Ceferino Vilas Merelas
David Fernández Outón
Eva María Domínguez Fenández
Inmaculada Mantiñan García
Lucía Espido Sánchez
Mariné Liñeira Mosquera
Mario Gestal Zas
María Jesús Pérez Iglesias
Mónica Regueira López
Natalia Rodríguez Riobóo
Nicolás Millán Muñoz
Sandra Amor Raposo