Fiscal e Tributario

Tributario e Contabilidade

No ordenamento xurídico tributario resulta tan importante optimizar a factura fiscal da empresa como previr determinadas situacións, que, se non se xestionan da forma adecuada, poden chegar a converterse en irreversibles. O equipo de Tributario e Contabilidade, ademais de facerlle cumprir con todas obrigacións materiais e formais derivadas do desenvolvemento da actividade, asesoraralle, en coordinación con outros departamentos do despacho, na planificación integral da súa estratexia empresarial.

En Vento Abogados & Asesores contamos cun equipo especializado na resolución de conflitos de natureza tributaria, que lle ofrecerá un asesoramento fiscal en todo tipo de procedementos tributarios.

A nosa dilatada experiencia como peritos económicos e, sobre todo, en resolución de situacións de insolvencia e reestruturación empresarial, outórgannos un profundo coñecemento plurisectorial.

Servizos

  • Planificación fiscal
  • Xestión integral do patrimonio
  • Tributación e impostos
  • Asistencia letrada

Responsables de área

Sonia Bande Iglesias
Juan C. Carrera Arias
Santiago Carrera Morodo
Isaías González García
Enrique Rodríguez y Rodríguez Vila
César García Novoa

Joaquín Velasco Plaza

Equipo

Alberto Vázquez Núñez
Ana María González Baños
Bosco Pena Sueiro
Carmen Ramírez Díaz
Concepción López González
David Fernández Outón
Eva Fernández Llop
Eva María Bernal Rojas
Eva María Domínguez Fenández
Jorge Morandeira Rodríguez​
Lucía Espido Sánchez
María Concepción Gómez López
Mariné Liñeira Mosquera
Mario Gestal Zas
María Jesús Pérez Iglesias
Mónica Regueira López
Natalia Rodríguez Riobóo
Sandra Amor Raposo
Sonia Boo Solla
Ana Seoane Suárez
Alberto Vázquez Núñez
Ana María González Baños
Bosco Pena Sueiro
Carmen Ramírez Díaz
Concepción López González
David Fernández Outón
Eva María Bernal Rojas
Eva María Bernal Rojas
Eva María Domínguez Fenández
Jorge Morandeira Rodríguez​
Lucía Espido Sánchez
María Concepción Gómez López
Mariné Liñeira Mosquera
Mario Gestal Zas
María Jesús Pérez Iglesias
Mónica Regueira López
Natalia Rodríguez Riobóo
Sandra Amor Raposo
Sonia Boo Solla
Ana Seoane Suárez
Vento A Coruña
c/ Fonseca 6 – 4º
Vento Vigo – Avogados
Paseo de Alfonso XII, 35
36202 Vigo
+34 986 443 426
Vento Vigo – Asesores
Avda. García Barbón, 30 – 1 Iz
36201 Vigo
+34 986 434 649