Forensic

Forensic

A nosa experiencia como peritos económicos e a nosa intervención en grandes crises empresariais, permitíronnos adquirir profundos coñecementos de diferentes negocios e sectores de actividade, aspectos imprescindibles para intervir, como expertos independentes, na detección e investigación de situacións de fraude e corrupción empresarial.

 

 

Servizos

  • Informes de experto independiente: elaboración e ratificación de informes periciais, análises de feitos concretos, revisión independente de negocios ou plans de empresa, etc.
  • Valoración da empresa ou de accións ou participacións sociais en transaccións ou conflitos societarios (dereito de separación).
  • Servizos de Due Diligence Financeiro, enfocados a identificar riscos significativos que poidan impactar na transacción e supoñer un axuste do prezo da compravenda.

Responsables de área

Juan C. Carrera Arias
Juan C. Carrera Arias
Santiago Carrera Morodo
Isaías González García
Isaías González García
Vento A Coruña
c/ Fonseca 6 – 4º
Vento Vigo – Avogados
Paseo de Alfonso XII, 35
36202 Vigo
+34 986 443 426
Vento Vigo – Asesores
Avda. García Barbón, 30 – 1 Iz
36201 Vigo
+34 986 434 649