Forensic

Forensic

A nosa experiencia como peritos económicos e a nosa intervención en grandes crises empresariais, permitíronnos adquirir profundos coñecementos de diferentes negocios e sectores de actividade, aspectos imprescindibles para intervir, como expertos independentes, na detección e investigación de situacións de fraude e corrupción empresarial.

 

 

Servizos

  • Informes de experto independiente: elaboración e ratificación de informes periciais, análises de feitos concretos, revisión independente de negocios ou plans de empresa, etc.
  • Valoración da empresa ou de accións ou participacións sociais en transaccións ou conflitos societarios (dereito de separación).
  • Servizos de Due Diligence Financeiro, enfocados a identificar riscos significativos que poidan impactar na transacción e supoñer un axuste do prezo da compravenda.

Responsables de área

Juan C. Carrera Arias
Juan C. Carrera Arias
Santiago Carrera Morodo
Isaías González García
Isaías González García

Equipo

Sabela Tarrío Rodríguez

Vento A Coruña
c/ Fonseca 6 – 4º
Vento Vigo – Avogados
Paseo de Alfonso XII, 35
36202 Vigo
+34 986 443 426
Vento Vigo – Asesores
Avda. García Barbón, 30 – 1 Iz
36201 Vigo
+34 986 434 649