Mercantil e Societario

Mercantil e Societario

O departamento mercantil de Vento Abogados & Asesores ocúpase de prover asesoramento altamente especializado en materia de Dereito societario e operacións de M&A.

O noso equipo de profesionais pon ao servizo dos seus clientes unha amplísima experiencia nos aspectos críticos do funcionamento de calquera compañía:

 • Constitución de sociedades, incluíndo a concreción das regras estatutarias e a elaboración do pacto de socios
 • Asesoramento en materia de bo goberno corporativo para aliñar os intereses dos socios e administradores e procurar o mellor funcionamento dos órganos sociais
 • Asistencia e representación en xuntas de socios
 • Asesoramento xeral e estratéxico ao consello de administración e as súas comisións
 • Segregarías de consello e desempeño de funcións de letrado asesor
 • Asesoramento en materia de retribución de socios e administradores

Con todo, aínda que a mellor aposta sempre é sentar as bases para a prevención do conflito societario, cando este aniña e non é posible o entendemento entre os socios, faise imprescindible contar con asesores experimentados. Nestes casos, os nosos expertos defenderon con éxito, en multitude de ocasións, as posicións de socios minoritarios fronte a abusos das maiorías; intereses dos socios maioritarios fronte aos grupos minoritarios; así como en toda clase de supostos de esixencia de responsabilidade dos administradores.

En materia de M&A, Vento Abogados & Asesores apostou decididamente por ensamblar o mellor equipo de profesionais, expertos en Dereito fiscal, societario e concursal, para garantir solucións deseñadas á medida das necesidades dos seus clientes; mesmo nas situacións máis complexas:

 • Asesoramento para a adquisición de empresas ou de activos empresariais
 • Procesos de due diligence e traballos de revisión limitada
 • Asesoramento en investimentos en compañías con dificultades financeiras
 • Reestructuraciones empresariais de sociedades e grupos
 • Modificacións estruturais (fusións, escisións, cesións globais de activos e pasivos)
 • Adquisicións apalancadas
 • Asesoramento para a creación ou reorganización de estruturas holding
 • Compravenda de unidades produtivas

Responsable de área

Pedro Moreno Vázquez
Alberto Martín Menor
Manuel Castellón Leal
María Jaráiz Saliquet

Equipo

Manuel Miguens Pardal
Ramón Santiago Paz Lamela
Victoria Picatoste Bobillo
Manuel Miguens Pardal
Ramón Santiago Paz Lamela
Victoria Picatoste Bobillo
Vento A Coruña
c/ Fonseca 6 – 4º
Vento Vigo – Avogados
Paseo de Alfonso XII, 35
36202 Vigo
+34 986 443 426
Vento Vigo – Asesores
Avda. García Barbón, 30 – 1 Iz
36201 Vigo
+34 986 434 649