Propiedade Intelectual

Propiedade Intelectual e Industrial

O verdadeiro valor de moitas empresas non radica nos seus investimentos ou activos inmobiliarios senón en algo intanxible como a propiedade intelectual: as súas marcas, patentes, deseños. A nivel particular, con frecuencia os creadores atopan dificultades para protexer as súas propias obras, ben xa que se rexistran formalmente ante os órganos competentes ben ante as vulneracións dos dereitos de autor.

Tanto para profesionais como para empresas, Vento Abogados & Asesores conta cun equipo especializado en Propiedade Intelectual, que asesora e representa aos nosos clientes en calquera tipo de procedemento xudicial relacionado coa defensa das súas creacións, axudándoos a protexer a verdadeira esencia do seu negocio.

Servizos

  • Dereitos de autor e dereitos conexos
  • Contratos de cesión e licenza de uso de dereitos de explotación
  • Acciones contra a piratería e usurpación de dereitos
  • Procedementos por infracción de dereitos de propiedade Intelectual e industrial
  • Entidades de Xestión de propiedade intelectual
  • Marcas e nomes comerciais

Responsable de área

Antonio Arsenio Iglesias Vázquez

Equipo

Begoña Blanco-Rajoy Sánchez
Vento A Coruña
c/ Fonseca 6 – 4º
Vento Vigo – Avogados
Paseo de Alfonso XII, 35
36202 Vigo
+34 986 443 426
Vento Vigo – Asesores
Avda. García Barbón, 30 – 1 Iz
36201 Vigo
+34 986 434 649